Zawartość

Akcja "Głos matek ma moc zmiany - monitoring opieki okołoporodowej" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-02-01 do 2018-03-09
słowa kluczowe: 

Za pomocą anonimowej ankiety online, kobiety mogą opowiedzieć o swoim porodzie i opiece w szpitalu.

Fundacja Rodzić Po Ludzku zbiera informacje na temat tego w jaki sposób kobiety są traktowane przez personel w szpitalach, czy rodzą w godnych warunkach; sprawdza czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej i gdzie w Polsce można urodzić "po ludzku".

Akcja ma na celu stały monitoring opieki okołoporodowej we wszystkich szpitalach w Polsce.

O swoich doświadczeniach kobiety mogą opowiedzieć w specjalnej ankiecie online na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Ankieta dotyczy jakości opieki okołoporodowej w konkretnym szpitalu - od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu.