Zawartość

Badania "Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-30
słowa kluczowe: 

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizują pierwsze w Polsce badania społeczne pn. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym”.

Cel i przedmiot badań: analiza subiektywnych doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym w zakresie wskaźników komfortu, komunikacji i wsparcia, jak również określenie skali realizacji przez osoby z otyłością tzw. zobowiązań charakterystycznych dla roli pacjenta.

Wskaźniki kontaktu z personelem medycznym:

a. wskaźniki komfortu pacjenta: szacunek, atmosfera intymności, podmiotowe podejście wyrażane w formie werbalnej i pozawerbalnej.

b. wskaźniki komunikacji: aktywne słuchanie, oferowanie zróżnicowanego wachlarza świadczeń, profesjonalizm komunikacyjny (brak komponenty moralizacyjnej), nieredukcjonistyczne podejście do stanu zdrowia pacjenta.

c. wskaźniki wsparcia: holistyczne podejście do pacjenta (akcentowanie konieczności wielokierunkowych działań różnych specjalistów) z uwzględnieniem kontekstu wsparcia informacyjnego.