Zawartość

Badanie na temat opieki zdrowotnej osób transpłciowych pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-09-16 do 2017-07-01
słowa kluczowe: 

Badanie na temat opieki zdrowotnej jest przeznaczone (w pierwszej części) dla osób transpłciowych w wieku lat 16 lub więcej, które mieszkają (lub mieszkały w ostatnich 12 miesiącach) w wybranych krajach. Jest prowadzone równolegle w Polsce, Gruzji, Hiszpanii, Serbii i Szwecji. Badanie ma na celu uzyskanie wiedzy i odpowiedzi na pytanie m.in. - jak osoby transpłciowe oceniają dostęp oraz jakość opieki zdrowotnej (zarówno ogólnej, jak i specyficznej dla osób transpłciowych) w danym kraju. Odpowiedzi będą gromadzone do końca października.


Druga część badania to ankieta przeznaczona dla specjalistów i specjalistek związanych ze służbą zdrowia (m.in. lekarzy, psychologów). Fundacja chce zweryfikować  ich stanwiedzy oraz stosunek do osób transpłciowych jako pacjentów. Ankieta zostanie skierowana po zakończeniu zbierania odpowiedzi w ramach pierwszej części badania. 

Celem projektu Fundacji Trans-Fuzja jest też przekazanie odpowiednim instytucjom państwowym i wszystkim innym związanym z opieką zdrowotną rekomendacji, które wynikają z potrzeb osób transpłaciowych (wypowiadających się za pośrednictwem ankiet). Zwieńczeniem działań będą również szkolenia dla specjalistów zdrowotnych, aby wspomóc proces zdobywania ich wiedzy oraz podnieść świadomość na temat funkcjonowania osób transpołciowych, które są lub mogą być ich pacjent(k)ami, tak aby czuły się one bezpieczniej i pewniej w gabinetach.