Godło RP

Co z opłatami za zaświadczenia, które upoważniają do zniżki na pociąg? Rzecznik pisze do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Data: 
2017-01-20

Na podstawie skargi obywatela Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że podmioty uprawnione do wydawania zaświadczeń pobierają opłaty za ich wydawanie i często uzależniają wysokość opłat od członkostwa w stowarzyszeniu.

W ocenie Rzecznika zasady pobierania opłat za zaświadczenie pozwalające korzystać z ustawowego uprawnienia powinny być ujednolicone i mieć swoją podstawę prawną. Pobieranie tych opłat nie powinno prowadzić do uprzywilejowania osób będących członkami poszczególnych stowarzyszeń.

W związku z powstałym problemem Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie stosownych zmian legislacyjnych.

  • Peron kolejowy
    Koleje