Zawartość

Co z problemami warszawskich lokatorów z budynków objętych roszczeniami? RPO rozpoczyna współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy

Data: 
2017-02-08
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska

8 lutego przedstawicielki Rzecznika Praw Obywatelskich – Wioletta Lewicka-Szostak, dyrektorka Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków, i Kamilla Dołowska, dyrektorka Zespołu Prawa Cywilnego, spotkały się z Magdaleną Młochowską, powołaną niedawno na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów z budynków objętych roszczeniami.

Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Pełnomocnikiem w sprawach lokatorów ze zwróconych oraz zwracanych kamienic objętych reprywatyzacją.

Uzgodniono, że:

  • Biuro Rzecznika będzie informowało osoby zwracające się do RPO o możliwości uzyskania wsparcia ze strony Pełnomocnika.
  • Sprawy, w których Rzecznik podejmuje interwencje w urzędach dzielnic m.st. Warszawy będą też przekazywane do wiadomości Pełnomocnikowi.
  • Natomiast Pełnomocnik będzie informował Rzecznika o najistotniejszych problemach związanych z niekorzystną dla lokatorów wykładnią prawa lub praktyką stosowania prawa oraz o postępowaniach sądowych, do których Rzecznik mógłby ewentualnie przystąpić i w ten sposób wesprzeć lokatora (byłego lokatora), który jest stroną procesu.

 

Telefon do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy, na który lokatorzy nieruchomości dekretowych mogą zgłaszać swoje problemy: 22 443 22 22

 

 

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych