Zawartość

Debata edukacyjna w Żółwinie

Data: 
2020-04-27
Położenie: 
 • Szkolna 39
  Żółwin
  Polska
słowa kluczowe: 

Trójmiasto Ogrodów dla Edukacji – Jak możemy zmieniać szkołę? Jak się lepiej rozumieć? Co zrobić, byśmy sobie nawzajem ufali?

Chcemy się lepiej rozumieć. Poprawić komunikację między nami, uczniami i uczennicami, rodzicami, nauczycielkami i nauczycielami. Razem będziemy szukać praktycznych pomysłów i rozwiązań, które spowodują, że nasze szkoły będą bardziej przyjazna dla wszystkich.

 • Jaki uczeń/uczennica może wpływać na życie szkoły?
 • Co  potrzebujemy wiedzieć o szkole, żeby się lepiej rozumieć i współpracować?
 • Jak rozmawiać o ocenach, by ocena była inspiracją do nauki?
 • Jak wspierać się w planowaniu, rozmawianiu o przyszłości?
 • Jak tworzyć zasady, na które się wszyscy zgadzamy i których przestrzegamy?

Będziemy szukać odpowiedzi na te pytania  19 marca w godz. 18.00 - 21.00 w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie,  ul. Szkolna 39.

Inicjatorami Trójmiasta Ogrodów dla Edukacji - Jak możemy zmieniać szkołę" są dyrektorki i dyrektorzy czterech szkół:

 • Szkoły Podstawowej w Żółwinie w gminie Brwinów, 
 • Podkowiańskiego Liceum nr 60,
 • Szkoły Podstawowej  nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej
 • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku

Inicjatywę wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Dlaczego to robimy?

Szkoła potrzebuje zmian. O tym jaka jest dziś i jakiej szkoły chcemy – rozmawiali wspólnie rodzice, nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice na 150 spotkaniach, które odbyły się w 2019 roku w różnych miejscach Polski.

Takie narady odbyły się również w Szkole Podstawowej w Żółwinie i w Podkowiańskim Liceum nr 60.

Ten obywatelski wysiłek nie powinien się zmarnować. Warto wykorzystać jego dorobek do dalszego myślenia i działania – do zmiany szkoły. Dlatego zaczynamy w miejscu, gdzie praca NOE (Narad Obywatelskich o Edukacji – tak nazywały się dyskusje o szkole) się zakończyła. Zaczynamy od diagnozy -  opisu szkoły jaka jest dzisiaj i jakiej szkoły chcemy. Opis ten zawarty jest w podsumowaniu 150 spotkań.

Pełny tekst znajduje się tutaj: http:/www.naradaobywatelska.pl

Nasz cel - cel Trójmiasta Ogrodów dla Edukacji

Nie wszystko w szkole zależy od nas. Ale na wiele spraw możemy sami mieć wpływ. Na to, jak ze sobą rozmawiamy, jak współpracujemy. Możemy wspólnie budować szacunek i zaufanie między nami. Ale jak to robić? To chcemy wymyślić wspólnie, a potem wspólnie wprowadzać w szkole. Podzielimy się też efektami prac z innymi szkołami w Polsce.

Jak będziemy pracować?

Zmiana to droga. Zatem rozmowa to początek tej drogi.

W myśleniu i działaniu ważny jest udział wszystkich uczestników - uczniów i uczennic, rodziców, nauczycielek i nauczycieli. Zmiana może nastąpić dzięki porozumieniu i współdziałaniu w tym trójkącie. Dlatego na każdym etapie - od rozmowy po wprowadzenie wymyślonych i opisanych propozycji działania - biorą udział wszyscy na równych prawach.

W trakcie spotkania pracujemy metodą, która nazywamy „metodą stolikową” lub „kawiarnianą”. Uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe grupki, które przy stolikach dyskutują na wybrany temat.

 • Przy każdym stoliku dyskutuje się na inny temat.
 • Każdy stolik ma gospodynię /gospodarza.
 • Po 20 minutach następuje zmiana i wszyscy poza jedną osobą (gospodarzem stolika) przenoszą się do innych stolików i omawiają kolejny temat.
 • Gospodarz stolika streszcza to, co powiedziały poprzednie grupy, i zachęca do dalszej dyskusji.
 • Pomysły są zapisywane (na papierowych obrusach lub kartkach „przypisanych” do stolika), aby następne grupy znały pomysły poprzednich i mogły się do nich odwoływać. Na zakończenie spotkania pomysły stolikowe przedstawiane są wszystkim zebranym.

Dalsza praca - czyli ustalenie i opis sposobu wprowadzania nowych metod działania  przygotowujemy w grupach roboczych składających się z uczniów, nauczycieli i rodziców z różnych szkół. Decyzje w grupach podejmowane są w drodze porozumienia. Rozbieżności opinii są notowane i prezentowane.

Galeria

 • Plakat z nazwą wydarzenia i zdjęciem rozmawiających ludzi
  Spotkanie w Żółwinie - plakat