Godło RP

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie (17-22 września 2017 r.)

Data: 
Od 2017-09-17 do 2017-09-22
słowa kluczowe: 

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego po raz kolejny zaprasza na obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które w dniach 17- 22 września 2017 r. odbędą się na Pomorzu.

To wydarzenie informacyjno-edukacyjne, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Dni Solidarności rozpoczną się 17 września 2017 r. na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 uczestnicy wydarzenia przejdą przez symboliczne Drzwi do Tolerancji.

W trakcie Dni Solidarności odbędzie się konferencja i warsztaty: pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, w której udział wezmą m.in.:

  • Prof. Bogdan de Barbaro - Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
  • dr Mira Marcinów - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
  • dr Hubert Kaszyński Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obchody odbędą się w ramach kampanii społecznej na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych „Odmień swoją głowę” pod Honorowym patronatem RPO.

„Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych” ma na celu zmianę myślenia i spostrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz zmianę stereotypów i negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas – jest do powyższego kluczem. Dzięki edukacji społeczności lokalnych możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.