Zawartość

Drugi dzień wizyty RPO w Szczecinie

Data: 
2015-11-26

W Szczecinie trwają spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi województwa zachodniopomorskiego. Dziś uczestnicy rozmawiali o prawach dzieci i młodzieży oraz udziale obywateli w życiu publicznym. W spotkaniu wzięli udział m.in. studenci i przedstawiciele rad młodzieżowych. Wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie dotyczące działalności samorządów szkolnych, przyjmowania uchodźców, mowy nienawiści oraz wpływu twórców internetowych na kształtowanie postaw młodych ludzi.

Rzecznik spotkał się również z przedstawicielami lokalnych mediów. Dziennikarze zwrócili uwagę m.in. na problemy rodzin romskich, instytucję mediacji, czy rolę kuratorów sądowych. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o rzetelności dziennikarskiej i języku prasy. Dr Bodnar zapowiedział także stworzenie w Szczecinie puntu przyjęć interesantów, w którym raz w miesiącu pracownicy Biura RPO przyjmowaliby wnioski od obywateli.

Wizyta RPO w Szczecinie potrwa do 27 listopada. Na jej zakończeniew Sali Kameralnej Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się otwarta debata pt. „Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP”. 

Wezmą w niej udział: 

 • Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego
 • Lech Karwowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • dr Mikołaj Iwański, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Piotr Dobrołowicz, adwokat

Uczestnicy dyskusji będą się zastanawiać, gdzie przebiegają granice wolności artystycznej i swobody wypowiedzi.  Poruszona zostanie również kwestia przekazu medialnego i odpowiedzialności dziennikarskiej. Debatę poprowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina.

Galeria

 • na zdjęciu uczestnicy spotkania w Szczecinie
  na zdjęciu uczestnicy spotkania w Szczecinie
 • na zdjęciu uczestnicy spotkania w Szczecinie
  na zdjęciu uczestnicy spotkania w Szczecinie
 • na zdjęciu dr Bodnar podczas konferencji prasowej
  na zdjęciu dr Bodnar podczas konferencji prasowej
 • na zdjęciu dr Bodnar podczas konferencji prasowej
  na zdjęciu dr Bodnar podczas konferencji prasowej