Zawartość

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zagrożona młodzież…narkotyki, dopalacze. Profilaktyka, leczenie” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-11-22
słowa kluczowe: 

"Podjęcie tematu uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych, szczególnie młodzieży zagrożonej demoralizacją, wydaje jest ważne w zakresie podejmowania właściwych odziaływań profilaktycznych i skutecznego leczenia osób już uzależnionych" - napisał we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich dyrektor Schroniska dla Nieletrnich Warszawa-Okęcie. Monitorowanie sytuacji w tego typu ośrodkach należy również do zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji BRPO.

Organizatorami konferencji są Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Schronisko dla Nieletnich Warszawa-Okęcie.