Zawartość

III Ogólnopolski Dzień Różnorodności – konferencja z udziałem dr Sylwii Spurek

Data: 
2016-05-24
słowa kluczowe: 

- Każdy z nas powinien móc w pełni i swobodnie decydować o swoich wyborach w zakresie aktywności zawodowych, w sposób niezależny od stereotypowych przekonań dotyczących płci i wieku – mówiła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek podczas konferencji z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był wpływ zróżnicowanych cech, poglądów i stylów życia pracowników na ich miejsce pracy i możliwości rozwoju, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację. Dyskutowano również o różnorodności w kontekście rozwoju miast. W konferencji wzięli udział sygnatariusze Karty Różnorodności i przedstawiciele organizacji zainteresowanych podpisaniem deklaracji wprowadzenia zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w firmie.

Dr Spurek zwróciła uwagę, że w związku ze starzeniem się społeczeństw niezwykle ważne jest zapewnienie seniorom możliwości kontynuowania pracy zarobkowej, tak długo jak chcą i jak długo są w stanie pracować wydajnie. Przy tej okazji przedstawiła akcję Rzecznika Praw Obywatelskich „Za starość naszą i waszą!”, której celem jest poparcie prac nad Konwencją ONZ o prawach osób starszych. Zastępczyni RPO mówiła także o problemach kobiet. Wskazywała m.in. że w wyniku wcześniejszego kończenia aktywności zawodowej oraz tzw. luki płacowej, są one na starość zagrożone ubóstwem w znacznie większym stopniu niż mężczyźni. Ponadto dr Spurek zauważyła, że wciąż istnieje wiele przeszkód utrudniających – zarówno kobietom, jak i mężczyznom - godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Aby rozwiązać ten problem można by np. wspierać pracodawców tworzących żłobki dla dzieci swoich pracowników.

- Karta Różnorodności pokazuje, że każdy z nas ma prawo do własnej drogi, własnych aspiracji, aktywności. Co istotne, kwestia różnorodności wiąże się z realizacją praw człowieka, ale także jest ważna z ekonomicznego punktu widzenia. Różnorodność po prostu opłaca się – społecznie i ekonomicznie – podkreśliła na zakończenie dr Sylwia Spurek.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Jego celem jest promocja zarządzania różnorodnością i prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w biznesie. Program objęty jest Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Galeria

  • zdjęcie: kobieta w ciemnej sukience stoi na scenie i przemawia do siedzących naprzeciw niej osób
    wystąpienie dr Sylwii Spurek / fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • zdjęcie: kobieta pokazana w ujęciu popiersiowym, przemawia do mikrofonu
    dr Sylwia Spurek / fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na rozkładanych krzesełkach
    uczestnicy spotkania / fot. Forum Odpowiedzialnego Biznesu