Zawartość

„IV Ogólnopolski Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji” organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-05-25
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Przegląd ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

Celem „Przeglądu” jest popularyzacja i promocja twórczości w edukacji oraz wyłonienie nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, metodyków propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Częścią „Przeglądu” będzie konkurs skierowany do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.