Zawartość

Kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej "Opiekun rodzinny – nie musi być sam" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-10-01 do 2018-02-28
słowa kluczowe: 

Tematem kampanii będą potrzeby i możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych, zajmujących się w domach swoimi bliskimi: w podeszłym wieku, ciężko i obłożnie chorymi dorosłymi i dziećmi, czy niepełnosprawnymi.

Będzie to już XIV kampania Fundacji, której celem od lat jest podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów opieki nad osobami u kresu życia, roli zespołów paliatywno-hospicyjnych, oferujących zintegrowaną opiekę nad chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie.

Podczas XIV kampanii organizatorzy chcą pokazać możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych przez lokalne społeczności, co praktykowane jest w innych krajach europejskich. Istotne jest zapewnienie opieki wyręczającej, która pozwoli opiekunom na niezbędny odpoczynek lub zajęcie się innymi sprawami, pomoże w zapobieganiu wypaleniu opiekuna (caregiver stress syndrome), czy ich wykluczenia społecznego.

CELE KAMPANII

  • Celem kampanii jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych na problemy i potrzeby opiekunów rodzinnych. To właśnie lokalne sieci społeczne mogą być źródłem oddolnego wsparcia chorych i ich bliskich, na przykład poprzez wolontariat.
  • Ważną rolą kampanii jest uświadomienie samym opiekunom zakresu ich praw i możliwości wsparcia, o których często zapominają, wysuwając na pierwsze miejsce potrzeby swojego podopiecznego.
  • Celem pośrednim kampanii jest promocja portalu hospicja.pl, czyli poradnika dla opiekunów rodzinnych, na którym, oprócz praktycznych porad dotyczących opieki, znajduje się funkcja zadawania pytań i możliwości podzielenia się swoją historią.

SPOSÓB REALIZACJI

Czas trwania: 01.10.2017-28.02.2017

  • Organizacja cyklu koncertów  „Głosy dla Hospicjów”, w okolicy 14 października, czyli Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W kampanię włącza się kilkadziesiąt hospicjów z całej Polski. Dzięki tej współpracy zaproponowane rozwiązania trafiają bezpośrednio do osób, których dotyczy problem.
  • Hospicja biorące udział w kampanii przeprowadzą Dzień Opiekuna Rodzinnego wraz z dniem profilaktyki, czyli bezpłatnych badań i konsultacji. Tego dnia przeprowadzone zostaną również akcje typu flash-mobe, zwracające uwagę społeczności lokalnych na temat kampanii.
  • Przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń z podstaw pielęgnacji osoby obłożnie chorej, którą opiekunowie muszą sprawować samodzielnie.
  • Istotnym elementem kampanii będzie także rozwój Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego, czyli kontynuacja szkoleń dla koordynatorów, którzy w lokalnych środowiskach tworzą i rozwijają zespoły odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy.
  • Emisja spotu promującego kampanię na antenach telewizji, radia, a także w internecie.
  • Zbieranie i udostępnianie informacji o opiece nad chorym na portalu www.hospicja.pl