Zawartość

Konferencja „(Nie)świadomość prawna Polaków” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-03-07
słowa kluczowe: 

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskiego badania, w którym sprawdzano wiedzę prawną dorosłych Polaków. Zapytano o to, jak oceniają oni i na ile ufają kluczowym instytucjom publicznym reprezentującym m.in. władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pytano też czy Polacy wiedzą, kto w Polsce tworzy prawo, jaka jest znajomość podstawowych zagadnień prawnych, jaką pozycję na tle innych instytucji publicznych posiada wymiar sprawiedliwości i jak kształtuje się poczucie sprawiedliwości w Polsce. Omówiona zostanie również kwestia wpływu  świadomości prawnej na ocenę funkcjonowania i zaufanie do sądów powszechnych.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaprezentowało projekt „Edukacja prawna młodzieży”, w ramach którego powstał poradnik "Apteczka prawna, czyli Lex bez łez". Publikacja dotyczy zagadnień prawnych i tematycznie nawiązuje do stylu życia i potrzeb młodzieży (np. „W domu i w rodzinie”, „Jak zdobywać pieniądze”, „W sieci”, „Na imprezie”, „Kiedy pojawią się kłopoty”). Apteczka zawiera podane w prosty, skondensowany sposób informacje i porady poparte wieloma przykładami. Książka została opracowana w 2014 r. inicjatywy i pod kierunkiem Oddziału Śląskiego SSP „Iustitia”, mając stanowić uzupełnienie i rozwinięcie prowadzonego przez Oddział programu edukacji prawnej dla młodzieży. Publikacja jest wynikiem współpracy wielu środowisk prawniczych (sędziów, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Notarialnej) i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Honorowym patronatem objęła ją Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf. Już kilka tysięcy egzemplarzy apteczki trafiło nieodpłatnie do rąk uczniów szkół w całej Polsce uczestniczących w programie edukacyjnym. Wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione w 2015 r., jest także dostępne w sprzedaży, także w formie e-booka. Trwają prace nad aktualizacją i przygotowaniem kolejnej edycji.