Zawartość

Konferencja "Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych" pod Honorowym Patronatem RPO i z udziałem dr Sylwii Spurek, zastępczyni RPO.

Data: 
2018-03-20
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

20 marca 2018 roku odbyła się objęta Honorowym Patronatem RPO konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W Konferencji wzięła udział zastępczyni RPO Pani dr Sylwia Spurek, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę rolę przedstawicieli zawodów medycznych w reagowaniu na przemoc domową. Poniżej cytat z wystąpienia:

"Polskie przepisy prawne nakładają na przedstawicieli zawodów medycznych wiele istotnych obowiązków i zadań. Lekarze zobowiązani są do wydawania ofiarom przemocy w rodzinie zaświadczeń w tym zakresie, a także biorą udział, podobnie jak pielęgniarki i ratownicy medyczni, w procedurze odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą domową. Przedstawiciele ochrony zdrowia powinni uczestniczyć w pracach gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz realizować procedurę Niebieskie Karty.

Analizy pokazują jednak, że lekarze, pielęgniarki i inni przedstawiciele zawodów medycznych nie w pełni realizują swoje obowiązki. Przykładowo można wskazać, że uruchomienie procedury Niebieska Karta przez pracowników ochrony zdrowia należało do sporadycznych przypadków.  Instytucją, która najczęściej uruchamiała procedurę „Niebieskie Karty” była Policja (75,63%), na drugim miejscu procedurę uruchamiali przedstawiciele pomocy społecznej (12,13 %). Przedstawiciele ochrony zdrowia wszczęli procedurę jedynie w 602 przypadkach na prawie 100 tys., co daje 0,62%. A to przecież oni są osobami pierwszego kontaktu dla wielu ofiar przemocy w rodzinie, szczególnie dla starszych pacjentów i pacjentek."

Program konferencji dostępny pod linkiem.

Więcej na temat pomocy ofiarom przemocy domowej można przeczytać i posłuchać w najnowszych wywiadach dr Sywlii Spurek dla Radia TOK FM oraz Wysokich Obcasów.