Zawartość

Model United Nations –POLMUN 2016 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-09-08 do 2016-09-11
słowa kluczowe: 

Model United Nations (MUN) to projekt mający na celu edukację społeczną, obywatelską i dyplomatyczną. Uczestnicy biorą udział w obradach wzorowanych na tych prowadzonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wchodzą w rolę delegatów Narodów Zjednoczonych i obradują na tematy dotyczące aktualnych problemów i zagadnień. Studenci mają też okazję rozwijać swoje umiejętności lingiwstyczne (obrady odbywają się w języku angielskim).

POLMUN Warsaw jest pierwszą organizowaną w Warszawie konferencją MUN organizowaną z myślą przede wszystkim o studentach, pochodzących zarówno z Polski, jak i zagranicy. W latach ubiegłych projekt był kierowany do uczniów szkół średnich.