Godło RP

Newsletter o najważniejszych działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich - 12-20 grudnia 2017 r.

Newsletter  12 -20 grudnia 2017

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

RPO w sprawie zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

Jedynie wolne sądy są gwarancją wolności obywatelskich, wolnych wyborów i wolnej Polski. – powtarzał Adam Bodnar w czasie debaty nad zmianami w ustawach o sądach. Zabierał w tej debacie głos do końca mówiąc o zagrożeniach, jakie nowe prawo stanowi dla obywateli. Przedstawił pisemne opinie marszałkowi Senatu, wziął też udział w posiedzeniu komisji senackiej [więcej]  i samego Senatu [o KRS - więcej] [o SN więcej]. Senat przyjął jednak ustawy bez żadnych poprawek, a Prezydent ogłosił, że nie uznaje żadnych do nich zastrzeżeń.

I Kongres Praw Obywatelskich

Po kongresie, który odbył się 8 i 9 grudnia, kongresowy portal sukcesywnie uzupełniany jest o nagrania z paneli.  Dostępne są już nagrania (wideo lub audio) z paneli:

 • Podsumowanie I Kongresu Praw Obywatelskich
 • Sesja inaugurująca I Kongres Praw Obywatelskich
 • Prawa człowieka widziane z perspektywy różnych pokoleń
 • Sądy - dłużnicy obywateli
 • Współczesne wyzwania międzynarodowe w dziedzinie ochrony praw człowieka
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych
 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - Panel Rzeczników
 • Prawa Obywatelskie w mediach: o czym i jak informować?
 • Chrześcijanie wobec praw człowieka - 40 lat później
 • Jakich praw obywatelskich brakuje w Konstytucji RP?
 • Gościnność, czyli Gospodarz i Gość wobec praw obywatelskich
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka w rękach obywateli
 • Działania na rzecz równego traktowania. Obecne wyzwania.
 • Czy można w Polsce całkowicie wyeliminować tortury?
 • Dezubekizacja - sprawiedliwość społeczna czy represja?
 • Ciemna strona integracji
 • Kobieta jako (nie)pełnoprawna* obywatelka / *niepotrzebne skreślić  [więcej]

Elektroniczna wersja wystawy pt. „Wielkoduszna Polska”, przedstawiająca najlepsze inicjatywy społeczne, które RPO Adam Bodnar zobaczył w czasie spotkań regionalnych w kraju, jest tutaj.

W parlamencie trwają prace nad zmianami w prawie wyborczym. Rzecznik ponowił apel o pozostawienie obecnych ułatwień w głosowaniu [więcej]. Przedstawił też Marszałkowi Senatu kompleksową opinię na temat zaproponowanych zmian [więcej].

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych [więcej].

RPO W SPRAWACH OBYWATELI

Zawstydzanie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym jest niezgodną z prawem formą nierównego traktowania - wyrok w sprawie, do której przyłączył się RPO w ramach programu litygacji strategicznej [więcej].

W roku szkolnym 2019/2020 do I klas liceów i techników trafią uczniowie, którzy ukończą III klasę gimnazjum oraz VIII klasę szkoły podstawowej. Dzieci i ich rodzice obawiają się, że spowoduje to problemy w trakcie rekrutacji. Piszą w tej sprawie do RPO [więcej].

Rzecznik o sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych [więcej]. RPO zaapelował o stworzenie międzyresortowego zespołu do spraw ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności [więcej].

Osoba transpłciowa nie ma obowiązku pozywania swoich dzieci w celu uzgodnienia płci. Sąd Apelacyjny w Łodzi uwzględnił w całości apelację RPO [więcej].

Jak sędziowie penitencjarni sprawują nadzór nad więźniami z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną? [więcej].

RPO: Partner powinien mieć prawo do pochówku bliskiej osoby [więcej].

PRAWO

Rzecznik apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustawy dotyczącej Biura Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem RPO przyjęte przepisy nie gwarantują, że prawa i wolności obywateli pokrzywdzonych niewłaściwym postępowaniem ze strony funkcjonariuszy służb mundurowych będą należycie chronione [więcej].

Przepisy regulujące przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych są niekonstytucyjne [więcej].

Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) wydała opinię dotyczącą przyjętej w 2016 r. ustawy o prokuraturze [więcej]. Zaopiniowała również projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym przedstawione przez Prezydenta RP  26 września 2017 r., a także zmiany dotyczące Prawa o ustroju sądów powszechnych [więcej].

Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd RPO o niekonstytucyjności opłat za wymianę prawa jazdy. Chodzi o pobieranie opłat również w sytuacji, gdy wymiana dokumentu spowodowana jest zmianą adresu wynikającą z działań organów samorządu terytorialnego [więcej].

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie  upublicznienia raportu z wizytacji w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu [więcej].

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej osobie z niepełnosprawnością [więcej].

RPO: Pora wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konieczności wysłuchania przez sąd sprawcy, który ma pozostać w zakładzie psychiatrycznym [więcej].

NSA rozstrzygnął spór o 0% stawkę VAT przy usługach związanych z ochroną brzegów morskich – korzystna uchwała dla przedsiębiorców z branży hydrotechnicznej [więcej].

KRONIKA

Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego [więcej].

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego z udziałem RPO Adama Bodnara [więcej].

Podczas konferencji „Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie” rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podpisał Deklarację Standardu Programu Etycznego [więcej].

„20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce” – konferencja w Toruniu z udziałem RPO [więcej].

Spotkanie rzecznika praw obywatelskich z delegacją sędziów z Serbii i Macedonii [więcej].

Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami American Bar Association [więcej].

 

Uwaga!

Na stronie rpo.gov.pl dostępny jest kalendarz najbliższych spotkań z udziałem RPO oraz imprez i wydarzeń pod jego patronatem.

Informacje o działaniach RPO dotyczących obywateli są w zakładce „SPRAWY RPO”. Na interaktywnej mapie pokazujemy, gdzie interweniował RPO.