Zawartość

Znaczenie mediacji - w szkole, w rodzinie, między sąsiadami, organizacjami, po wyjściu z więzienia. Jak uczyć rozwiązywania konfliktów? - spotkanie RPO w Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu

Data: 
2017-03-30
Położenie: 
 • Łokietka 5
  Wrocław
  Polska
słowa kluczowe: 

Wrażliwość na potrzeby innych i rozumienie się nawzajem kształtuje się w procesie edukacji. Dlatego edukacja jest dla kultury praw człowieka tak ważna. O tym rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozmawiał z aktywistami fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu. Spotkanie odbyło się w ramach programu spotkań regionalnych RPO, w ramach których Adam Bodnar spotyka się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja prowadzi pionierskie  w Polsce  programy z zakresu edukacji pokoju, zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych. Od 2013 roku, w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizują pilotaże wdrażające metody zarządzania konfliktem do polskiego systemu oświaty oraz społeczności lokalnych.

- Szkolimy nauczycieli i dajemy im narzędzia, ale to oni wprowadzają program mediacyjny w szkołach - mówią.

Kampania informacyjna „Porozmawiaj z sąsiadem”, czy szkolne mediacje rówieśnicze pod hasłem „Nie biję, rozmawiam” dały początek szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym. Komunikacja bez przemocy w środowisku szkolnym, Wrocławskie Pogotowie Mediacyjne, Dzielnice Pokoju, liczne szkolenia i networking pracowników szkół i instytucji to długofalowe, szeroko zakrojone przedsięwzięcie, z którego realnie korzystają obywatele w każdym wieku.

Program Szkoła Pokoju – Zarządzanie Konfliktem i Mediacje Rówieśnicze jest kompleksowym działaniem edukacyjnym skierowanym do całej szkoły, a jego celem jest pozytywna zmiana atmosfery i relacji w społeczności szkolnej oraz przeciwdziałanie przemocy i trening w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów wśród i przez rówieśników.

Więcej o Fundacji: http://www.dompokoju.org/

Galeria

 • Ludzie rozmawiają przy stole

  Spotkanie w Fundacji Dom Pokoju, 30.03.2017
 • Ludzie rozmawiają przy oświetlonym stole

  Spotkanie Fundacji Dom Pokoju, 30.03.2017
 • Ulotka o mediacjach rówieśniczych "Zarządzanie konfliktem w szkołach" i podręcznik dla nauczycieli "Jak uczyć uczniów rozwiązywania konfliktem"

  Fundacja uczy mediacji rówieśniczych - oferuje szkolenia, przygotowała podrecznik dla nauczycieli