Zawartość

O niezawisłości sędziowskiej. Stanisław Trociuk na konferencji w Katowicach

Data: 
2016-10-21
Położenie: 
  • Bankowa 11B
    Katowice
    Polska
słowa kluczowe: 

- Na zagadnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej należy patrzeć z perspektywy realizacji przez sądy i sędziów obowiązków ochrony praw jednostki. Każde naruszenie sfery tej niezależności i niezawisłości prowadzi w konsekwencji do powstania zagrożeń dla ochrony praw jednostki – podkreślał zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk podczas konferencji „Niezawisłość sędziowska a nadzór administracyjny nad sądami”, która odbyła się w Katowicach.

Zastępca RPO wskazywał m.in. na wątpliwości konstytucyjne dotyczące połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także na przepisy, które nie przewidują możliwości zaskarżenia decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu sędziego z delegacji do innego sądu. 

- Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieuprawnione z punktu widzenia Konstytucji jest również wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w kompetencję do zwalniania sędziów z obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość poza jawną rozprawą sądową, jeśli nie jest to sprzeczne z celami wymiaru sprawiedliwości – zauważył Stanisław Trociuk. Odniósł się również do kwestii niepowołania przez Prezydenta RP sędziów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa.

Konferencja została zorganizowana z okazji dwudziestolecia śląskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Wzięli w niej udział nie tylko śląscy sędziowie, ale także Dariusz Zawistowski - prezes izby cywilnej Sądu Najwyższego i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa oraz Waldemar Żurek - rzecznik prasowy KRS.