Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym'' pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-27
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym’’. Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, praktyki, doktorantów i studentów z różnych środowisk akademickich w kraju, co będzie stanowić dobre forum do wymiany poglądów, nawiązania współpracy.

W celu bliższego omówienia tytułowego zagadnienia w ramach Konferencji organziatorzy przewidują dwa panele: panel ekspercki, w którym planują wystąpienia przedstawicieli nauki oraz doktorancko- studencki, w ramach którego swoje referaty będą mogli wygłosić przedstawiciele tego środowiska. W obydwu panelach planują następujące bloki tematyczne: skarga o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga nadzwyczajna. 

TEMATYKA:

Przedmiotem Konferencji jest analiza zagadnień dotyczących środków zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym, tj. skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także skargi nadzwyczajnej. Chodzi w niej przede wszystkim o wskazanie podobieństw i różnic zachodzących między tymi środkami, w celu rozgraniczenia i wyjaśnienia zasad ich wnoszenia oraz relacji między nimi zachodzących. W praktyce stosowania prawa mogą bowiem niekiedy ujawnić się wątpliwości co do dopuszczalności lub celowości wnoszenia poszczególnych środków zaskarżenia.