Zawartość

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Administracja publiczna wobec zjawiska uchodźców" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-11-16
słowa kluczowe: 

Konferencja będzie poświęcona problematyce stanu administracji publicznej oraz jej gotowości do radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z napływu imigrantów, uchodźców z Bliskiego Wschodu i  innych obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. Podczas konferencji będą rozważane też kwestie powinności władzy publicznej wobec uchodźców, jak i stosunków między instytucjami państwa a obywatelami. Referat związany z tematyką spotkania wygłosi Marcin Sośniak, naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych.