Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma służby zdrowia - progres czy regres w ochronie praw pacjentów?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-05-12
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Głównym celem konferencji jest przeprowadzanie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie.

Proponowany zakres problematyki: dostęp do dokumentacji medycznej  i sposoby jej prowadzenia, ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską, prawo pacjenta do leczenia bólu, uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, procedura ratunkowego dostępu do technologii medycznych, sieć szpitali, dostęp pacjentów do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.