Zawartość

Pogrzeb mec. Macieja Dubois

Data: 
2016-05-23
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w pogrzebie mec. Macieja Dubois na Starych Powązkach w Warszawie. Podczas uroczystości rzecznik powiedział m.in.

Żegnamy dzisiaj człowieka zasług niepospolitych dla Polski i dla środowiska prawniczego. Wybitnego obrońcę praw jednostki. Adwokata, który całym swoim zawodowym życiem udowadniał, że prawo do obrony jest święte, ponadczasowe i przynależy każdemu.

Stara prawda, jakże znana w środowisku prawniczym, mówi, że o wartości konstytucji i prawa decyduje praktyka. Nie wielkie słowa, nie szczytne idee – one są zawsze wpisane w ustawę zasadniczą – ale codzienna jakość pracy sędziów, prokuratorów, adwokatów czy radców. W tym sensie możemy powiedzieć, że mecenas Maciej Dubois bardzo dowartościowywał polskie prawo. Jego nadzwyczajna wiedza i poczucie sprawiedliwości, wierność wartościom i zasady etyczne stanowiły rękojmię dla wszystkich, którzy zwracali się do Niego o pomoc czy radę. A tego nie odmawiał nikomu, bo uważał, że istotą roli adwokata jest obrona. Bez niej prawo pisane w praktyce niewiele znaczy.

Przyzwyczailiśmy się też, że polska historia pisana jest aktami heroizmu, widowiskowymi czynami. Ale może nadszedł czas, aby docenić tych wszystkich, którzy pracują u podstaw. Którzy rzetelnie wykonują swój zawód, dbają o profesjonalne standardy, wkładają wiele serca w edukację młodszych pokoleń.  Czas oddać hołd ludziom takim, jak mecenas Maciej Dubois.  Konsekwentnie, cierpliwie budującym naszą kulturę prawną. Zarówno tę na sali sądowej, jak i tę w środowisku palestry, związaną z działaniami samorządu zawodowego. Co ważne, Pan Mecenas potrafił to czynić w każdej epoce, niezależnie od zmieniającego się otoczenia politycznego. Nie zmieniły go nawet skrajne warunki stanu wojennego. Z odwagą i rzetelnością bronił działaczy opozycji i więźniów politycznych. Pokazał, że przyzwoitość może być cechą ponadczasową.

Kiedy stoimy nad trumną osoby tak zasłużonej, jak mecenas Maciej Dubois, zawsze rodzi się pytanie: co wynosimy z Jego życia, z Jego przykładu i dorobku? Panie Mecenasie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich i człowiek ściśle związany z funkcjonowaniem prawa w naszym kraju mogę zapewnić, że czujemy się Pana spadkobiercami i dłużnikami. Będziemy bronić obywateli, bronić konstytucji, i tych wszystkich wartości demokratycznego państwa, które były dla Pana tak ważne. Z pewnością na kontynuację zasługują Pańskie wysiłki edukacyjne i wychowawcze, dbałość o to, aby młodym ludziom towarzyszyło poczucie misji, przywiązanie do zasad i wartości.

Zostawił Pan, Panie Mecenasie, piękny dorobek. Myślę tu o Pana głośnych obronach, licznych artykułach i książkach. Myślę o kontynuacji wielkich rodzinnych tradycji. Także o tym, że był Pan wspaniałym ojcem, wspaniałym teściem, wychował Pan godnych następców. Przede wszystkim jednak myślę o spadku duchowym, którym Pan nas obdarzył. O tym, że warto być uczciwym; i nawet w trudnych czasach należy zachować honor i nadzieję. Jak zauważył Albert Camus: „zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi”. Pan tej filozofii nie szukał. Miał Pan odwagę w sobie i nie wahał się jej użyć. Będziemy pamiętać. Będziemy starali się sprostać tej jakże pięknej spuściźnie służby prawu, Obywatelom, Ojczyźnie.