Zawartość

Uroczyste ślubowanie warszawskich adwokatów z udziałem zastępczyni RPO

Data: 
2016-06-23

 - Adwokaci i adwokatki mogą i powinni być strażnikami równych praw każdego bez względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne. To Państwo mogą stanowić gwarancję realizacji praw człowieka i jednostki – mówiła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek podczas uroczystości ślubowania warszawskich adwokatów.

Ślubowanie odebrał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorz Majewski. W swoim wystąpieniu wskazywał, że misją adwokatury jest strzeżenie praw i wolności obywatelskich. Przypomniał także, że jest to zawód zaufania publicznego, który opiera się na czterech filarach: niezawisłym samorządzie, immunitecie, tajemnicy adwokackiej i etyce zawodowej. Dziekan życzył młodym adwokatom by nie zapominali o swojej misji i czerpali radość z niesienia pomocy innym.

Dr Spurek zauważyła, że tegoroczne ślubowanie odbyło się w szczególnym momencie, bowiem zaledwie kilka tygodni temu zmarł mec. Maciej Dubois - zasłużony adwokat i obrońca w procesach politycznych w okresie stanu wojennego. W tym miesiącu będziemy także obchodzić 40. rocznicę wydarzeń Czerwca’76. Zastępczyni RPO przypomniała, że czołowi polscy prawnicy i prawniczki w tzw. „Liście 14” protestowali przeciwko drastycznym represjom wobec uczestników tamtych protestów. - W takim dniu, przy takiej okazji warto jest wspominać osoby, które mogą być dla nas wzorem. Ich wiedza i poczucie sprawiedliwości, niezależnie od rzeczywistości politycznej, stanowiły rękojmię realizacji praw człowieka – podkreśliła dr Sylwia Spurek.

W tym roku uroczyste złożenie  ślubowania przez aplikantów, którzy pomyślnie zaliczyli egzaminy i zostali wpisani na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokatów w Warszawie, odbyło się w warszawskim Teatrze Roma. Młodym adwokatom towarzyszyli członkowie rodzin, bliscy i przyjaciele. Wśród zaproszonych gości był m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński.

 

Galeria

 • zdjęcie: na scenie przy mównicy stoi mężczyzna w todze, po lewej stronie widać osoby w togach siedzące za stołem
  Wystąpienie Dziekana ORA w Warszawie adw. Grzegorza Majewskiego
 • zdjęcie: kilka osób siedzi na widowni w pierwszym rzędzie pod sceną
  Goście zaproszeni na uroczyste ślubowanie warszawskich adwokatów
 • zdjęcie: po lewej stronie, za mownicą stoi kobieta, po prawej widać fragment sztandaru adwokatury
  Wystąpienie dr Sylwii Sprurek
 • zdjęcie: kilnanaście osób w togach stoi i składa ślubowanie
  Młodzi adwokaci składają ślubowanie