Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2015-09-22

22 września w Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów, zwołane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie pilnym. Rzecznik rozszerzył skład Komisji, zapraszając do współpracy następujące osoby:

1. Aleksandrę Chrzanowską
2. Abdul Gadeire Farah
3. Miroslavę Keryk
4. Agnieszkę Kosowicz
5. Maję Łysienia
6. dr Ewę Pogorzałę
7. Dorotę Pudzianowską
8. prof. Jacka Schmidta
9. dr Sylwię Urbańską

 

Tematem spotkania były „Potencjalne działania RPO związane z aktualnym kryzysem uchodźczym”. 

Uczestnicy podnosili wiele aspektów związanych z kryzysem. Zgłoszono postulaty dotyczące wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do władz i instytucji publicznych w kwestii przygotowania Polski do takich działań, aby ofiary wojny mogły spotkać się w naszym kraju z właściwą kulturą przyjęcia.

Wiele uwagi w dyskusji zwrócono na język, jakim politycy i dziennikarze posługują się mówiąc o uchodźcach i migrantach. Większość wypowiedzi niesie ze sobą negatywny przekaz, co wiąże się z bardzo poważnymi następstwami. Między innymi można zaobserwować falę nienawiści skierowaną nie tylko do przebywających na terenie Polski cudzoziemców, ale także do osób i organizacji im pomagającym. Zauważono także, że w przeciągu dwóch ostatnich tygodni wzrósł wskaźnik niechęci Polaków wobec migrantów z 48% do 58%.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia kampanii społecznej, której celem będzie szeroko rozumiana edukacja. Postulowano organizację warsztatów dla dziennikarzy, szkoleń dla polityków i urzędników kontaktujących się z migrantami, upowszechnianie wiedzy na temat uchodźców w szkołach i wśród społeczeństwa. Wnoszono o stworzenie platformy współpracy organizacji pozarządowych, kościołów różnych wyznań oraz urzędów zajmujących się problematyką uchodźczą, na rzecz zmiany nastawienia społeczeństwa do uchodźców i udzielania im pomocy.

 

Galeria

  • Ludzie  machający rękami
    Ludzie