Zawartość

Komisja Ekspertów ds. Migrantów

opis kategorii - Komisja Ekspertów ds. Migrantów

Komisja działa od 2011 r.  i wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

  1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
  2. przygotowywania analiz, monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie.
Liczba całkowita wyników: 10
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Komisja Ekspertów ds. Migrantów