Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2016-03-22

Procedury identyfikacji osób należących do grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP i opracowanie kampanii społecznej przeciwdziałającej mowie nienawiści były głównymi tematami posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Migrantów, które 22 marca br. odbyło się w Biurze RPO. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas posiedzenia Ewa Kownacka z Fundacji Różnosfera przedstawiła informacje o projekcie „Dostrzegam, pomagam – integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP”. O tym jak obecnie jest realizowana ta procedura mówili: Justyna Jakubaszek z Departamentu Postępowań Uchodźczych w UdSC oraz płk Izabela Walczak i płk Tomasz Lipski z Komendy Głównej Straży Granicznej. Uczestnicy spotkania wskazywali m.in. na szczególnie trudną sytuację osób, które były ofiarami prześladowań i przemocy. Maria Książak z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna opowiedziała o doświadczeniach psychologów i lekarzy Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Ofiar Tortur, działającego przy tej organizacji.

Posiedzenie Komisji było również okazją do zastanowienia się nad przeprowadzeniem kampanii społecznej, której celem byłoby przeciwdziałanie mowie nienawiści i negatywnemu nastawieniu niektórych środowisk do migrantów i uchodźców.

Galeria

  • Ludzie przy stole
    Konferencja w BRPO
  • Ludzie przy stole
    Konferencja w BRPO