Godło RP

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2014-05-12


W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Podczas spotkania zostały omówione projekty prowadzone przez grupy zadaniowe działające w ramach Komisji Ekspertów: kampanii dotyczącej wizerunku osób starszych, "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych", wsparcia środowiskowego dla osób z ograniczoną sprawnością.

 

Przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Centrum Badania Opinii Społecznej poświęconych opiniom, oczekiwaniom i wiedzy polskich wyborców na temat ułatwień w głosowaniu. Raport był prezentowany w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce 29 kwietnia 2014 r.