Zawartość

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data: 
2013-04-24

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. Podczas spotkania omawiano m.in. przygotowanie materiałów do publikacji pt. “Polska droga po ratyfikowaniu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

Autor informacji: 
Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku

    Niepełnosprawność