Zawartość

„Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-03-01 do 2017-03-31
słowa kluczowe: 

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami. Forum zaplanowane jest na marzec 2017 roku.