Zawartość

Program "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-11-20 do 2018-06-30
słowa kluczowe: 

Program stworzony aby podnieść znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów. W programie biorą udział szkoły z województwa lubelskiego.