Zawartość

Projekt "Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-10-15 do 2017-05-31
słowa kluczowe: 

Organizatorem cyklu warsztatów z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość w Berlinie.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających zrozumieć, czym jest mowa nienawiści i jakie są konsekwencje zachowań nacechowanych uprzedzeniami i stereotypami. Nauczyciele będą też mieli okazję, aby poznać tzw. dobre praktyki, czyli sprawdzone metody pracy z młodzieżą w tym obszarze. Integralną częścią kursu jest superwizja zewnętrzna własnej lekcji, przygotowanej jako efekt udziału w kursie.

Harmonogram projektu: 15-16.10.2015 r., Warszawa – następnie: (26-27.11.2016; 28-29.01.2017; 25-26.02.2017; 25-26.03.2017) – zakończenie projektu: kwiecień-maj 2017 r.