Zawartość

Projekt Rozwój Żywych Bibliotek na Dolnym Śląsku pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-05-01 do 2016-12-31
słowa kluczowe: 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Diversja – koordynatorem Sieci "Żywa Biblioteka Polska" organizuje projekt "Żywych Bibliotek" w czterech dolnośląskich miastach: Wałbrzychu, Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz Legnicy. "Żywa Biblioteka" stanowi próbę zmierzenia się uczestników z własnymi stereotypami i uprzedzeniami w indywidualnej rozmowie z przedstawicielem konkretnej grupy dyskryminowanej. Dodatkowym elementem projektu będzie Dolnośląskie Forum "Żywych Bibliotek" przeznaczone dla organizatorów, "Żywych Książek", wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych organizacją tego typu przedsięwzięć w swoich miejscowościach.

Celem tego rodzaju przedsięwzięć jest przede wszystkim zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści powodowanej stereotypami czy uprzedzeniami i promowanie postawy tolerancji i szacunku dla wielokulturowości. Najbliższa edycja wydarzenia będzie skierowana szczególnie do seniorów. W debacie "Czy seniorzy boją się inności?" weźmie udział Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu.