Godło RP

Przedstawiciele RPO na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Data: 
2017-09-10

W dniach 8-9 września odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

W debacie otwierającej pt. „Więcej kochać i rozumieć ... Wolność +”, obok prof. Ewy Łętowskiej, prof. Adama Strzembosza, Ignacego Dutkiewicza i Waji Jabłonowskiej udział wzięła Anna Jakubowska, weteranka Powstania Warszawskiego, członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, która podzieliła się z zebranymi swoimi refleksami na temat patriotyzmu i służby Polsce.

W drugim dniu Forum podczas pikniku organizacji pozarządowych został wystawiony namiot Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym przedstawiciele RPO udzielali informacji o kompetencjach i działalności Biura, rozdawali ulotki i publikacje, zachęcali do rozwiązywania kazusów prawnych z pomocą Konstytucji RP.

  • zdjęcie: po obu stronach ulicy są rozstawione namioty, pomiędzy nimi chodzą ludzie
    Piknik organizacji pozarządowych w Warszawie
  • zdjęcie: przy białym namiocie stoi kilka osób
    Namiot RPO
  • zdjęcie: przy białym namiocie stoi kilka osób, niektórzy trzymają publikacje
    Namior RPO na pikniku organizacji pozarządowych