Godło RP

Przepisy nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uznane za niekonstytucyjne

Data: 
2016-03-09
słowa kluczowe: 

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie złożył m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał wskazał, że ustawa jest w całości niezgodna z zasadą poprawnej legislacji. Ponadto za niekonstytucyjne uznał m.in.:

  • wprowadzenie wymogu większości 2/3 głosów do wydania wyroku w pełnym składzie,
  • określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów,
  • przepisy o rozpoznawaniu spraw według kolejności wpływu,
  • brak vacatio legis w nowelizacji ustawy,
  • możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm ,
  • wydłużenie terminów na rozpatrzenie spraw w TK.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Stanisław Biernat stwierdził, że Sejm naruszył zasady legislacji, m.in. tempem pracy przy noweli i nieopiniowaniem projektu przez właściwe organy.

Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

  • Sędziowie TK, uczestnicy postępowania i publiczność
    Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego