Zawartość

Konferencja "Jakość życia osób niepełnosprawnych w XXI wieku" we Wrocławiu pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-06-09 do 2016-06-10
słowa kluczowe: 

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w dniach 9-10 czerwca br.

Uczestnicy debaty postarają się zidentyfikować i nazwać istotne kwestie charakteryzujące obecność lub wykluczenie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Zaprezentują rozwiązania, których celem jest m.in. otwarcie społeczeństwa na   integrację i problemy osób z niepełnosprawnościami. Celem tej naukowej inicjatywy jest także aktywizacja wrocławskiego środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób zmagających się z dysfunkcjami i ograniczeniami wynikającymi z tego faktu.

O sytuacji osób z niepełnosprawnościami z perspektywy działalności Rzecznika Praw Obywatelskich wypowie się pani Katarzyna Sobańska-Laskowska - Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu.