Zawartość

Seminarium naukowe "Kobiety i Bezpieczeństwo" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-03-08
słowa kluczowe: 

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Celem seminarium jest ukazanie praktycznego i teoretycznego wymiaru bezpieczeństwa uwzględniając perspektywę kobiecą. Przedmiotem dyskusji staną się m. in. następujące zagadnienia; udział kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania dla funkcjonariuszek, kobiety na misjach oraz rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział weźmie zastępczyni RPO do spraw równego traktowania Pani Sylwia Spurek,która przedstawi temat "Rola i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczaniu dyskryminacji  ze względu na płeć."