Zawartość

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2014-04-04

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Tematami przewodnimi spotkania były: edukacja małoletnich cudzoziemców (prezentacja raportu RPO pt. „Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji”) oraz dyskusja nad projektem zmian przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w oparciu o przygotowywane propozycje przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Przedstawiono także bieżące działania RPO w sprawie społeczności romskiej we Wrocławiu. W spotkaniu udział wzięła przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy spotkania

    na zdjęciu uczestnicy spotkania
  • na zdjęciu uczestnicy spotkania

    na zdjęciu uczestnicy spotkania

Zobacz także