Zawartość

Spotkanie regionalne RPO w Siedlcach

Data: 
2017-02-08
Położenie: 
 • Asłanowicza 10
  Siedlce
  Polska
słowa kluczowe: 

Działacze lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z Adamem Bodnarem w ramach spotkania regionalnego w Siedlcach. Przyszli m.in. przedstawiciele takich organizacji jak:

 • Stowarzyszenie Nasze Żabokliki
 • Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera
 • Stowarzyszenie Naszym Dzieciom w Morgach – na rzecz dzieci młodzieży i seniorów
 • Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA
 • Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi
 • Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl życia”
 • Stowarzyszenie Fundacji AKA
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjnych Siedlce – budzenie świadomości mieszkańców dot. partycypacji mieszkańców w decyzjach samorządu
 • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Stowarzyszenie Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LOGOS
 • Stowarzyszenie KEiRSW przy ZK Siedlce
 • Infosiedlce.pl – media
 • Tygodnik Siedlce.

Uczestnicy spotkania przedstawili wiele spraw, które są istotne zarówno dla mieszkańców ich regionu jak i dla wszystkich obywateli.

Oto kilka z nich:

Kontrola Zarządu Cmentarza Wyznaniowego

„W Siedlcach jest tylko cmentarz wyznaniowy. Zarządzanie cmentarzem jest nieprzejrzyste. Nie mogłem nawet uzyskać informacji o tym, kto zarządza cmentarzem, do kogo zgłaszać skargi i wnioski, co decyduje o wysokich cenach.  Cmentarze wyznaniowe powinny  podlegać takiej samej kontroli jakiej podlegają cmentarze komunalne.   Postuluję, aby w ustawie o cmentarzach zawrzeć zapis zwiększający nadzór nad cmentarzami wyznaniowymi..

Sprawy osób głuchych i sytuacja organizacji pozarządowych

Przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych w Siedlcach: „Mamy duże problemy z zapewnieniem stałego finansowania ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W naszym przypadku to ośrodki dla osób głuchych, świadczymy usługi dla głuchych. Na ich działanie musimy zdobywać środki w ramach konkursu, a gdy ich nie wygrywamy tracimy źródło finansowania tych placówek. Najczęściej od stycznia do czerwca tkwimy bez środków do czasu wygrania kolejnego konkursu w ramach jakiegoś kolejnego projektu. Proponuję, aby takie organizacje miały jakieś zabezpieczenie stałe – nie w drodze konkursu – i chodzi mi o zabezpieczenie na lokal, podstawowe rachunki, czy jednego lub dwóch pracowników.”

„Niestety środków na działanie organizacji jest bardzo mało. Wiele powstaje też nowych organizacji – a to dlatego, że zwiększa się świadomość społeczna, zwiększa się też zapotrzebowanie na usługi organizacji w zakresie osób z niepełnosprawnościami” – mówił Adam Bodnar – „Wiele organizacji musi podejmować różne inicjatywy – otwieranie spółdzielni socjalnych, ubieganie się o darowizny, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, aby korzystać z 1%”.

Rozmawiano też o spółdzielniach socjalnych prowadzonych przez ngo w Siedlcach. Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę upowszechniania stosowania klauzul społecznych. One tworzą rynek  dla ekonomii społecznej.

Realizacja praw wyborczych osób z niepełnosprawnością

„Jestem osobą na wózku. Byłam przeniesiona do innego okręgu, gdzie głosowałam na osoby nie z mojego okręgu ponieważ mój lokal nie był dostosowany. Jednak podczas wyborów samorządowych były tam inne listy nie z moimi kandydatami. Niepełnosprawni nie głosują! Głosowanie korespondencyjne nie jest dla mnie rozwiązaniem, bo zamyka mnie w czterech ścianach. Chciałabym głosować na listy swojego okręgu.

Druga rzecz to wsparcie dorosłych  osób niesamodzielnych.. Dla mnie wózek jest warunkiem samodzielności.  Refundacja z PFRON na wózek jest jedynie dla osób aktywnych–. A jak przestanę pracować? Tracę dofinansowanie z PFRON. W banku mogę dostać jedynie kredyt konsumpcyjny.”

Dostępność obiektów publicznych pozostawia wiele do życzenia – mamy wrażenie, że są projektowane przez osoby, które nie zasięgają opinii osób, dla których to robią.

RPO: Dostępność wyborów – monitorujemy lokale wyborcze przed każdymi wyborami.  Widzimy zmiany na lepsze, ale następują one powoli.

Sytuacja osób z uzależnieniem

Stowarzyszenie SZANSA – My mamy problem z podnoszeniem świadomości, prewencją i niestygmatyzacją osób, które są w trudnej sytuacji osobistej związanej z uzależnieniem. Chociaż coraz więcej osób zauważa, że nie tylko ta osoba jest uzależniona, ale też jego/jej rodzina. Obecnie organizacje rozszerzają działalność obejmując rodziny, małżonków, dzieci i dorosłe dzieci.

„Poważnym problemem jest niemożność skorzystania z terapii uzależnień  przez  osoby głuche. Nie ma tłumaczy Polskiego Języka Migowego, nie ma psychologów i terapeutów dla osób, które nie mówią ale migają.” – mówiła Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Inicjatyw Społecznych.  „Reprezentujecie tu Państwo organizacje głuchych oraz dwie działające  na rzecz uzależnionych i ich rodzin. Podejmijcie współpracę. Może uda wam się tu lokalnie znaleźć rozwiązanie”.

Przemoc domowa

Wiele osób zwróciło uwagę Rzecznika na brak działań policji i prokuratury w sytuacji zgłaszania przemocy domowej, nie tylko fizycznej, ale także psychicznej czy ekonomicznej. Również wobec osób z niepełnosprawnościami , które są uzależnione od swoich opiekunów. A czasem opiekunowie osób z niepełnosprawnościami wywołują presję, która graniczy z przemocą lub tą przemocą jest.

„Myślę, że możecie na ten temat zorganizować poważne seminarium – z udziałem Policji, Prokuratury, osób zainteresowanych. Ja bardzo chętnie wesprę takie spotkanie. Możecie zorganizować koalicję regionalną. To od was musi wyjść inicjatywa takich działań na rzecz obrony kobiet” – sugerował Adam Bodnar.

Organizacje przyszły nie tylko po to aby zgłosić problemy. „Wiedza nie boli” – przyszliśmy tu po to aby poznać ludzi i doświadczenia innych organizacji. Dopiero zaczynamy i chcemy się wiele nauczyć.

Radny Andrzej Sitnik podsumował spotkanie słowami „wszystkie te problemy, o których rozmawiamy z Panem Rzecznikiem utwierdzają mnie w przekonaniu, że obraliśmy dobrą drogę jeśli chodzi o kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i uświadamianie mieszkańców, że wiele zależy od nas i to my musimy interweniować”.

Załączniki:

Galeria

 • Ludzie siedzą w kręgu, na ścianie obrazy
  Spotkanie regionalne w Siedlcach, 8.02.2017
 • Ludzie siedzą, w głębi kamera
  Spotkanie regionalne w Siedlcach, 8.02.2017
 • Zbliżenie na siedzących ludzi
  Spotkanie regionalne w Siedlcach, 8.02.2017
 • Kobieta z mikrofonem, mężczyzna z kamerą i dwaj mężczyźni w tym Adam Bodnar
  Dziennikarze rozmawiają z rzecznikiem praw obywatelskich po spotkaniu w Siedlcach 8.02.2017