Zawartość

V Ogólnopolski Zjazd Karnistów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-05-18 do 2018-05-20
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
słowa kluczowe: 
Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukowa organizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów. Tegoroczne wydarzenie stanowi jednak rozszerzoną formułę, ze względu na adresowanie go zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów.
W przekonaniu Organizatorów istnieje potrzeba refleksji nad aktualnymi tendencjami w prawie karnym sensu largo, przy czym owa analiza nie powinna ograniczać się wyłącznie do ujęcia dogmatycznego.

Korzystając z koncepcji wypracowanych na gruncie filozofii prawa, można wyróżnić trzy problemy dotyczące natury prawa karnego, tj. jego istoty, faktyczności i legitymizacji. Problem istoty prawa karnego wiąże się z jego złożoną strukturą ontologiczną, czyli badaną metodą analityczną normą albo badanym metodami empirycznymi faktem. Problem faktyczności prawa karnego odnosi się do jego związków z władzą oraz jego efektywności, a więc tego jak oddziałuje na społeczeństwo. Problem legitymizacji prawa karnego dotyczy uzasadnienia jego obowiązywania i jego prawomocności.

W ramach tych trzech problemów na szczególną uwagę zasługują zagadnienia m.in. tożsamości prawa karnego, jego instrumentalizacji, punitywności, granic kryminalizacji oraz powiązania z wartościami społecznymi, czy aksjologią systemu prawnego.