Zawartość

Wizyta delegacji Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy w Biurze RPO

Data: 
2016-06-01

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami Konferencji Organizacji Pozarządowych Rady Europy. Głównymi tematami rozmowy były: sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce, mechanizmy konsultacji społecznych oraz udział trzeciego sektora w przygotowywaniu nowych regulacji prawnych.

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce członkowie delegacji Rady Europy spotykają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, ministerstw odpowiedzialnych za współpracę z trzecim sektorem oraz rzecznikiem praw obywatelskich i pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.

Konferencja INGOs Rady Europy (INGO) jest ciałem Rady Europy zrzeszającym ponad 350 organizacji pozarządowych. Zajmuje się wspieraniem trzeciego sektora oraz aktywizowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko w krajach członkowskich Rady Europy.

Od ponad 50 lat Konferencja INGO wspiera dialog między ministerstwami, grupami parlamentarzystów, władz regionalnych i lokalnych z narodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się między innymi walką z dyskryminacją i działaniem na rzecz wspierania demokracji.

Konferencja INGO posiada możliwość wydawania zaleceń oraz opinii dla administracji publicznej na temat możliwości pogłębiania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Galeria

  • zdjęcie: grupa ludzi siedzi przy owalnym stole, na pierwszym planie kobieta w niebieskiej sukience
    uczestnicy spotkania
  • zdjęcie: grupa ludzi siedzi przy owalnym stole
    uczestnicy spotkania