Zawartość

Wydarzenie „Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-03-09
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

9 marca 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wydarzenie „Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet” organizowane przez Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz Instytut Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy związane z zaangażowaniem kobiet w życie społeczne i 100. rocznicą wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

PROGRAM:

10:00 - rozpoczęcie, powitanie gości

10:10 - wprowadzenie do dyskusji - referat historyczny

10:30 - panel – „Temida wyemancypowana”

(aktywność zawodowa sędzi, prokuratorki i adwokatki, zaangażowanie w inicjatywy społeczne (Wolne sądy, Adwokaci na granicy) i edukacyjne (Komisja Edukacji Prawnej), problemy, z jakimi zmagają się dziś kobiety zajmujące się prawem)

W panelu wezmą udział: sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera oraz adw. Marcjanna Dębska. Spotkanie poprowadzi dziennikarka – Karolina Oponowicz.

12:00 - przerwa [15 minut]

12:15 - panel – „Kobiety na wsi”

(zaangażowanie kobiet w samorządy lokalne i działalność w organizacjach pozarządowych, tematy związane z problemem przemocy domowej, wykluczeniem kobiet z mniejszych miejscowości i narażeniem na dyskryminację)

W panelu wezmą udział: dr Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dr Ilona Matusiak (Instytut Studiów Społecznych UW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) oraz Grażyna Jałgos-Dębska - Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

13:45 - przerwa [30 minut]

14:15 - panel – „Protest jest kobietą”

(geneza działalności każdej z panelistek, zaangażowanie i rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim, czy data 100-rocznicy wywalczenia praw obywatelskich jest symboliczna albo przełomowa, czy ostatnie wydarzenia (m.in.: Czarny protest) miały wpływ na obecną sytuację kobiet?)

W panelu wezmą udział: Cecylia Jakubczak (kierowniczka Pionu Komunikacyjnego Kampania Przeciw Homofobii) oraz Dobrosława Gogłoza (założycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki).

15:45 - przerwa [15 minut]

16:00 - panel – „Sytuacja osób z niepełnosprawnością”

(sejmowy protest osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów, postulaty protestujących i skutki wydarzenia w obszarze krajowego ustawodawstwa, kwestie związane z instytucją ubezwłasnowolnienia - realnością jej zreformowania bądź zniesienia w aktualnym kształcie, ocena dotychczasowego wykonywania przez Polskę postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych)

17:30 - podsumowanie Kongresu, podziękowanie

18:00 - zakończenie Kongresu

Członkinie i członkowie Koła przed każdym panelem przedstawią krótki referat historyczny.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja na każdy z paneli.