Zawartość

Wyrok uniewinniający w sprawie weterynarza z Brzegu Dolnego, ukaranego grzywną za rzekome nielegalne prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz nielegalny transport zwierząt

Data: 
2016-12-01
Położenie: 
  • Brzeg Dolny
    Polska

Sąd Rejonowy w Wołowie wydał 1 grudnia 2016 r. wyrok uniewinniający, przez  co został zrealizowany zasadniczy cel interwencji RPO w sprawie ((V.7202.1.2016), mimo nadal toczącego się (w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej) postępowania sądowo-administracyjnego. Ze wstępnych informacji wynika, że zainicjowane przez RPO (i zakończone sukcesem) postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu wywarło istotny wpływ na rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Wołowie. Wystąpiono o przedłożenie RPO kopii wydanego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Galeria

  • Pies śpiący na chodniku

    Bezdomne zwierzęta