Zawartość

XI edycja nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-10-27
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" to wyróżnienie przyznawane od 2006 roku nauczycielom i nauczycielkom, którzy/które uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla inności. Pierwszych laureatów nagrody wybrała osobiście Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota", która ocaliła z getta warszawskiego 2500 żydowskich dzieci.

Laureaci i laureatki nagrody prowadzą edukację wielokulturową, międzykulturową, antydyskryminacyjną. nauczaniem o Holokauście i prawach człowieka. Poprzez swoje codzienne działania starają się zmieniać polską szkołę i czynić ją bardziej otwartą na inność oraz różnorodność. Ich praca z młodzieżą przyświeca przekonanie, że rolą szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale też upowszechnianie wartości równościowych i demokratycznych, stanowiących podstawę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.