Zawartość

Xl edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej "Inkubator idei" pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-05-25 do 2016-06-22
słowa kluczowe: 

XI edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei" organizowana przez Fundację Humanity in Action Polska odbędzie się w dniach 28.05 - 22.06.2016 r. w Warszawie. 
Akademia jest corocznym programem edukacyjnym dla 24. młodych liderów/-ek i aktywistów/-ek z Polski, Ukrainy, RFN i USA. W tegorocznej edycji wiodącym tematem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji, mowie nienawiści i wyzwania związane ze wzrostem postaw ksenofobicznych w Polsce.

W ramach zaplanowanych wydarzeń 30 maja br. w Warszawie odbędzie się dyskusja „Wyzwania dla demokracji, wolności obywatelskich i systemu ochrony praw człowieka w Polsce”, w której weźmie udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.  Spotkanie będzie dotyczyło najważniejszych wyzwań stojących przed polską demokracją, takich jak m.in. znaczący wzrost przestępstw i postaw na tle ksenofobicznym i rasistowskim oraz kryzys konstytucyjny.