Zawartość

Zmiany w prawie karnym. Opinie ekspertów

Data: 
2019-06-13

Jakie skutki dla obywateli będą miały wdrażane w pośpiesznym trybie zmiany w Kodeksie karnym i innych przepisach?

Zamieszczamy opinie i uwagi do projektu ustawy przyjętej przez Sejm 16 maja 2019 r. 24 maja 2019 r.  Senat wprowadził do niej 42 poprawki.  

11 czerwca sejmowa Komisja Ustawodawcza zaopiniowała te poprawki. 13 czerwca w głosowaniu Sejm przyjął wszystkie, oprócz jednej. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP.

Poniżej (pod obrazkiem) Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Załączniki:
 1. PDF icon Nowelizacja KK apel RPO do Prezydenta o weto, 14 czerwca 2019.pdf
 2. PDF icon Opinia RPO dla Senatu ws zmian w prawie karnym, 20 maja 2019.pdf
 3. PDF icon Opinia prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego ws zmian w prawie karnym, 23 maja 2019.pdf
 4. PDF icon Opinia dr hab. Teresy Gardockiej ws zmian w prawie karnym, 22 maja 2019.pdf
 5. PDF icon Opinia prof. dr. hab. Piotra Girdwoynia ws zmian w prawie karnym, 20 maja 2019.pdf
 6. PDF icon Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, 20 maja 2019.pdf
 7. PDF icon Opinia HFPC ws zmian w prawie karnym, 20 maja 2019.pdf
 8. PDF icon Uwagi RPO do planowanych zmian w prawie karnym, 19 kwietnia 2019.pdf
 9. PDF icon Opinia dr. hab. Andrzeja Sakowicza ws zmian w prawie karnym, 21 maja 2019.pdf
 10. PDF icon Uwagi RPO do propozycji zmian w Kodeksie karnym 14 lutego 2019.pdf
 11. PDF icon Uwagi Sądu Najwyższego do projektu zmian prawa karnego 26 kwietnia 2019.pdf
 12. PDF icon Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu ws. nowelizacji Kodeksu karnego , 21 maja 2019.pdf
 13. PDF icon Uzupełniające stanowisko HFPC ws. zmian w prawie karnym (dotyczy art. 212 par.2a Kodeksu karnego) 22.05.2019.pdf
 14. PDF icon Druk senacki nr 1184 z 17 maja 2019 zawierający zmiany w prawie karnym.pdf
 15. PDF icon Opinia KRRP ws zmian w prawie karnym, 11 marca 2019.pdf
 16. PDF icon Opinia KRRP II ws zmian w prawie karnym, 30 kwietnia 2019.pdf
 17. PDF icon Poprawki przyjęte przez Senat 24 maja 2019.pdf
 18. PDF icon Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja ws. poprawek Senatu 9 czerwca 2019.pdf
 19. PDF icon Opinia Katedry Prawa Karnego Materialnego WPAE UWr do nowelizacji kodeksu karnego.pdf
 20. PDF icon KDPW_stanowisko i ustalenia badawcze_Nielaczna_Katedra Kryminologii i Polityki Karnej UW_nowelizacja_2019.pdf
 21. PDF icon Tomasz Tyburcy Opinia prawa (art. 148 par 5 k.k. w zw. z art.240 kk.pdf
 22. PDF icon Opinia o nowelizacji Kk 158 prawników ze wszystkich ośrodków naukowych, 23 czerwca 2019.pdf
 • kraty więzienne i postać człowieka
  Zmiany w Kodeksie Karnym