Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2012-03-27

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pt. Mówią, że się "nie da". My, uważamy inaczej! Spotkanie organizowane przez Humanity in Action Polska miało na celu wskazanie potrzeby ratyfikacji przez nasz kraj Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Data: 2012-03-26

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów postępowania w przypadku wystąpienia z powództwem przez osobę uprawnioną do żądania ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.

Data: 2012-03-23

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.

Data: 2012-03-21

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.

Data: 2012-03-13

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego spotkali się z reprezentantami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Przedmiotem rozmów były wnioski z Raportu Misji Oceny Wyborów OBWE/ODHIR dotyczącego zeszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Strony