Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2012-02-21

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. Dyskutowano o tym jakie problemy i postulaty powinny być uwzględnione w projekcie ustawy o cudzoziemcach. Omawiano również funkcjonowanie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej.

Data: 2012-02-14

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego wziął udział w dyskusji w trakcie zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konferencji „Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności”. Honorowy Patronat nad debatą objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl

Data: 2012-02-13

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział w konferencji "Pomoc osobom niesamodzielnym", którą zorganizowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Senatu RP. W trakcie spotkania zaprezentowano wstępne założenia ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym i ich rodzinom.

Data: 2012-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Strony