Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Data: 2012-01-31

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. "Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością", organizowana we współpracy z Rzecznikiem Uczniów Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Nie-Grzeczne Dzieci. Zaprezentowany został raport "Wszystko jasne - dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", projekt finansowany ze środków Fundacji Batorego w ramach programu "Demokracja w działaniu". W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, środowisk samorządowych, rodziców i nauczycieli osób z niepełnosprawnością.

Data: 2012-01-30

Grzegorz Matejczuk, przedstawiciel Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO wziął udział w zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin konferencji inaugurującej miejskie obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Data: 2012-01-25

Przedstawiciel Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Marek Przystolik wziął udział w spotkaniu dotyczącym ustawy o abolicji dla obcokrajowców. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wolnego Słowa, uczestnikami pracownicy Urzędu ds Cudzoziemców, Wojewody Mazowieckiego oraz Straży Granicznej.

Data: 2012-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierównego traktowania osób uprawnionych do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Data: 2012-01-23

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata "Osoby starsze jako konsumenci na rynku usług bankowych". Dyskutowano m.in. na temat dobrych i złych praktyk w traktowaniu osób starszych, przypadków odmowy udzielenia kredytu ze względu na wiek, ochrony praw konsumenckich.

Strony