Godło RP
Zawartość

Sesja 30: “Cztery lata zasuwania kotary” – kurcząca się przestrzeń debaty w Sejmie VIII kadencji

Data: 
sobota, 14 Grudzień, 2019 - Od 11:00 do 12:00
Miejsce: 
Muzeum Polin
sala dydaktyczna nr 2

Dyskusja na temat tego jak zmieniły się realia sejmowe i jak wpłynęło to na społeczeństwo obywatelskie i jakość tworzonego prawa. Czy przeszkody stwarzane przez obecne władze Sejmu niweczą partycypację społeczną? Czy osoby zainteresowane procesem legislacyjnym i tworzonym prawem mają realną szansę na udział w konsultacjach?

W Sejmie VIII kadencji mogliśmy zaobserwować niepokojące zmiany dotyczące przebiegu procesu ustawodawczego. Przyjmowanie kolejnych ustaw odbywało się ze znacznym ograniczeniem, a nawet całkowitą rezygnacją z debaty nad przyjmowanymi rozwiązaniami. Projekty przechodziły przez Sejm w ciągu kilku dni mimo poważnych zastrzeżeń natury konstytucyjnej i legislacyjnej zgłaszanych przez służby legislacyjne, opozycję oraz instytucje ochrony praw obywatelskich (w tym przez Rzecznika Praw Obywatelskich). Trudności związane z samym tylko wejściem na teren Sejmu i obserwowaniem prac komisji były zgłaszane przez aktywistów i dziennikarzy. Koniec VIII kadencji Sejmu i początek nowej IX kadencji jest dobrą okazją do oceny, jak zmieniło się codzienne funkcjonowanie pierwszej izby parlamentu i jak wpływa to na jakość uchwalanych ustaw.

Moderator/Moderatorka: 
  • Drzewo ze znakiem szlaku turystycznego - czerwonego
    Szlak czerwony, dla profesjonalistów