Zawartość

Kwestie dotyczące komunikacji w relacjach z osobami starszym - posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2017-03-24
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Osób Starszych.

Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące komunikacji w relacjach z osobami starszymi. Danuta Parlak w swoim wystąpieniu przedstawiła negatywne skutki dla osób starszych używania wobec nich języka protekcjonalnego, który jest powszechną formą komunikacji stosowaną zarówno przez opiekunów, jak i bliskich.

W trakcie spotkania stworzona została lista działań, które należałoby podjąć, aby skutecznie dotrzeć do osób starszych i personelu świadczącego opiekę nad seniorami z informacjami o tym, jak przeciwdziałać takiemu zjawisku. Członkowie Komisji postulowali, by RPO wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie włączenia do programów kształcenia kadr odpowiednich treści, mających zapobiegać stygmatyzacji osób starszych i w konsekwencji ich dyskryminacji.

Na spotkaniu przyjęto także plan pracy Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych na 2017 rok.

Po ożywionej dyskusji ustalono, że kolejne posiedzenia Komisji będą poświęcone::

 • spotkanie 23 maja: dyskryminacja – wymiar prawny i etyczny
 • spotkanie 15 września: diagnoza zjawiska przemocy i nadużyć wobec osób starszych
 • spotkanie 14 listopada: wstępna analiza wprowadzonych zmian dotyczących:
  • przepisów Kodeksu pracy dotyczących osób starszych w miejscu pracy - w związku z obniżeniem wieku emerytalnego (przy udziale przedstawiciela Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy),
  • konsekwencji zmian wprowadzonych przepisami o sieciowaniu szpitali dla dostępności opieki zdrowotnej osób starszych.

Ponadto na 26 września planowana jest konferencja na temat wsparcia osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich opiekunów.

 

Galeria

 • zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób
  Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych
 • zdjęcie: przy białam stole siedzą dwie kobiety w okularach, blodynka po lewej stronie przegląda notatki, po prawej stronie - kobieta w ciemnych krótkich włosach mówi do mikrofonu
  Barbara Imiołczyk otworzyła posiedzenie Komisji Ekspertów
 • zdjęcie: przy białym stole siedzi kilka osób
  Członkowie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych