Zawartość

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych o budżecie RPO

Data: 
2016-11-17
Położenie: 
 • Wiejska 6
  Warszawa
  Polska
 • Katowice
  Polska
słowa kluczowe: 

Decyzję w sprawie opinii budżetu sejmowa Komisja Finansów Publicznych podejmie na posiedzeniu 1 grudnia. 17 listopada odbyła się w tej sprawie dyskusja.

Posiedzenie Komisji w sprawie budżetu RPO zaczęło się od poinformowania posłów, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 27 października nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała propozycję budżetu RPO.

Wiceprzewodniczący komisji poseł Jan Szewczak (PiS) zgłosił  uwagi. Wskazał na znaczący wzrost wydatków materialnych wydatków na remonty budynku i sugerował przeniesienie Biura się do innego, nowszego, żeby koszty były niższe.

Dodał też, że zgadza się z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mieć oparcie w stabilnym i wystarczającym finansowaniu, ponieważ zadaniem RPO jest także służenie ekspertyzą rządowi. - Tymczasem jednak –zauważył poseł Szewczak – obecny rzecznik „nie doradza rządowi, lecz opozycji w atakowaniu rządu”.

-  Czy komisarze RE czy unijni podzielaliby taki pogląd, gdyby w ich krajach ombudsmani prowadzili działania wymierzone w rząd i dyskredytujące ich państwo? – powiedział poseł Szewczak i dodał:  - Jestem przeciwny takim nakładom na RPO.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wyjaśniał, że priorytetem RPO na przyszły rok jest – co zostało ujęte w projekcie budżetu – skupienie się  na palcówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niesamodzielnym i starszym, w tym placówkach komercyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni bowiem funkcję instytucji przeciwdziałającej torturom i okrutnemu i poniżającemu traktowaniu w miejscach pozbawienia wolności – więzieniach, izbach wytrzeźwień, izbach dziecka, a także szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej (ok. 1800 miejsc w całym kraju).  Analizy tego, co dzieje się z mieszkańcami domów pomocy, skłoniły w tym roku RPO do zajęcia się nie tylko sytuacją DPS, ale i komercyjnych domów opieki całodobowej, zwłaszcza że media w ostatnim czasie informowały o przypadkach złego traktowania  mieszkańców tych placówek.

Jak powiedział posłom rzecznik praw obywatelskich, takich komercyjnych placówek jest w Polsce 487. Krajowy Mechanizm Prewencji działający w ramach Biura RPO mógłby przeprowadzić około 50 takich wizytacji w przyszłym roku, aby przeciwdziałać przypadkom nadużyć i okrutnego traktowania mieszkańców takich placówek. Zadaniem KMP jest bowiem stałe i nieustające kształtowanie kultury braku tolerancji dla nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Adam Bodnar podkreślił też, że RPO jest organem konstytucyjnym, niezawisłym i niezależnym od rządu. W ciągu ostatniego roku Rzecznik skierował do rządu 470 wystąpień generalnych, czyli analiz poważnych problemów społecznych i prawnych dużych grup obywateli (wraz z rekomendacjami zmian) i bardzo wiele z tych wystąpień znalazło pozytywny oddźwięk w resortach (rekomendacje RPO są wprowadzane w życie). Wśród licznych analizowanych kwestii mogą być i takie, w których rzecznik nie zgadza się z rządem. Ale – powiedział Adam Bodnar - to jest właśnie elementem działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrektor generalna BRPO Katarzyna Jakimowicz wyjaśniła, że większość wydatków remontowych w Biurze RPO, które ujęte są w projekcie budżetu, dotyczy wykonania przepisów prawa (nakazów Inspekcji Pracy, i przeciwpożarowej), a budynek jest własnością nie instytucji, ale Skarbu Państwa.

Komisja podejmie decyzję w sprawie budżetu 1 grudnia.

Galeria

 • Widok sali posiedzeń komisji sejmowej, zrzut z kamery internetowej
  Komisja Finansów Publicznych 17.11.16